Backoffice

Desenvolupem amb codi lliure la teva eina de gestió eficient. Amb Jamgo Backoffice analitza, protegeix i optimitza les dades i els processos de la teva organització. Construïm una eina fiable, segura i eficient, ajustada al que realment necessites, per millorar el teu servei. Com ho fem? Estem al teu costat durant tot el procés d’implantació.

Pam a pam – mapa economia solidària

+

Pam a pam és el mapa col·laboratiu de l’Economia Social i Solidària de Catalunya. Una eina col·lectiva que contribueix a la transformació social mitjançant la visibilització d’iniciatives que operen sota els criteris de l’economia solidària.

Els principals objectiu del projecte a nivell extern han consistit en millorar la plataforma web de Pam a pam pel que fa al disseny, l’usabilitat i la funcionalitat. A nivell intern, el gran objectiu ha sigut fer que la nova plataforma millorés la gestió de dades de projecte i els fluxes de comunicació interns entre les treballadores del projecte i les voluntàries. Amb aquesta intenció, hem construït un backoffice en Java per gestionar la informació interna i una aplicació web basada en WordPress.

Tecnologies
Wordpress, Spring, Vaadin

Directori d’Empreses d’Economia Social

El Directori en línia d’Empreses d’Economia Social és una eina impulsada per l’Ajuntament de Barcelona. Està pensada com un cercador per mostrar l’oferta existent a l’Economia Social i que beu directament dels registres oficials de l’àmbit.
Hem construït una plataforma integrada per un backoffice o àrea de gestió de dades en Java i una aplicació web basada en WordPress connectades per una API REST. El gestor de continguts juntament amb el backoffice permet al projecte, de manera autònoma i amb un mínim esforç, actualitzar i gestionar la informació de manera fàcil.

Tecnologies
Wordpress, Java Spring

Irídia – Àrea de gestió

El Servei d’Atenció i Denúncia davant de situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) d’Irídia ofereix assistència jurídica i psicosocial gratuïta a les persones que pateixen situacions de violència institucional en el marc del sistema penal català.

El centre gestiona el seguiment de les denùncies amb una eina feta a mida que facilita l’entrada dels casos, el seu assessorament i seguiment.

Pel desenvolupament d’aquest servei, hem fet servir el Jamgo Framework, el que ha permés al personal del SAIDAVI centralitzar tota la seva informació en un backoffice de gestió.

Tecnologies 
Java, Spring, Vaadin

Balanç Social – eina impacte social

Balanç Social és una eina de la Xarxa d’Economía Solidària pensada per la rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern de les entitats de l’economia solidària. Per aquesta eina hem construït un aplicatiu que permet als usuaris de les diferents entitats respondre uns qüestionaris on es poden autoavaluar en termes de medi ambient, perspectiva de gènere, entorn laboral, etc.
Aquest aplicatiu està connectat amb un backoffice o àrea de gestió que permet a l’equip del projecte revisar els qüestionaris respostos per les entitats, filtrar i exportar les respostes, afegir/editar/eliminar nous mòduls, indicadors i preguntes i relacionar-los entre sí, entre d’altres funcionalitats.

Tecnologies 
Java, Spring, Vaadin

En Jamgo portem anys evolucionant una sèrie de llibreries de codi obert que ens serveixen per realitzar desenvolupaments d’aplicacions de tipus backoffice sense necessitat de començar cada vegada el desenvolupament de zero: el Jamgo Framework.

Amb aquest esperit, hem treballat juntament amb l’equip tècnic del client en el desenvolupament i desplegament de noves aplicacions per la gestió de tràmits, formularis i gestió del seu CRM que han permès modernitzar l’arquitectura i introduir noves tecnologies en l’entorn de desenvolupament de les aplicacions de l’ICAB.

Tecnologías:
Java, Spring, Vaadin

APPel lloc – aplicatiu per cohabitatge

APPel lloc és un aplicatiu online per avaluar la viabilitat econòmica i arquitectònica dels projectes de cohabitatge impulsat per Perviure. L’entitat treballa per garantir la viabilitat dels projectes d’habitatge cooperatiu en totes les seves dimensions: econòmica i financera, de les relacions, jurídica i arquitectònica.

El software APPel lloc permet afegir/editar/eliminar els grups d’habitatge, gestionar les dades mestres dels perfils, simulacions i enquestes i analitzar les simulacions dels grups d’habitatge. Amb les dades introduïdes a les simulacions l’aplicatiu fa una projecció de la viabilitat econòmica del projecte.

Tecnologies
Java, Spring, Vaadin