Tornar al Blog

Visitem Saint Etienne per conèixer projectes d’economia solidària amb el projecte europeu KISS

Aquest mes de juliol Jamgo ha viatjat a Saint Etienne per representar al Grup Ecos al projecte europeu KISS. Una setmana per envoltar-nos d’altres projectes de l’economia solidària a escala europea que ens serveix per prendre distància i tornar a reflexionar dels nostres valors. Un temps per tornar a pensar en bones pràctiques, per enxarxar-nos  i per donar sentit a allò que fem.

El projecte KISS

KISS és un projecte europeu per contribuir a promoure criteris de sostenibilitat dintre de les iniciatives d’economia solidària i entre els joves del sector. L’objectiu d’aquest projecte era intercanviar bones pràctiques d’economia solidària entre iniciatives de diversos territoris, així com posar en el centre la sostenibilitat dels projectes en el temps. El programa ha comptat amb participants provinents de Saint Etienne, Torí, Atenes i Barcelona.

Jamgo, en representació del Grup Ecos, ha pogut participar en el seminari final del projecte, que ha tingut lloc a Saint Etienne. Aquesta ha estat només l’última d’un total de sis trobades al llarg dels últims 6 mesos, a cadascú dels territoris que hi participen. El programa tenia com a objectiu no només la creació de xarxes, l’establiment de contactes entre persones i organitzacions, sinó també la producció col·lectiva d’un pla de desenvolupament sostenible. La idea era construir una eina per fer que els projectes puguin mesurar el seu impacte a llarg termini i fer un pla a futur per millorar-ne la sostenibilitat.

Diversitat de l’economia solidària a Europa

Envoltades de projectes inspiradors de l’economia solidària, vam començar la setmana presentant les nostres pròpies iniciatives. Les dinàmiques de formació no reglada guiades pels dinamitzadors, provinents de l’associació Nexes de Barcelona i de la cooperativa Kaleidoscoop de Saint Etienne, van estar de molta ajuda per entrar a conèixer millor als companys i començar a compartir els nostres bagatges i posicionaments. Mentre ens anàvem coneixent, començàvem a analitzar més en profunditat les diferents òptiques de les nostres iniciatives: la democràcia, el grau de cooperació existent, la qualitat del treball, l’impacte al medi ambient i com tractem les emocions internament a les iniciatives van ser el centre de moltes converses.

Els diferents paradigmes s’evidenciaven amb la confrontació de postures. Va ser engrescador veure com moltes ens enfrontàvem als mateixos reptes tot i que partíem de realitats diferents. Quin paper han de jugar les institucions en la sostenibilitat dels projectes? Com aterrem l’economia feminista a les iniciatives? Com desaprenem per tornar a aprendre i poder cuidar-nos com cal als nostres projectes? Com podem ser coherents amb els nostres principis i vetllar per la sostenibilitat econòmica de les nostres iniciatives? Reptes transversals que travessaven de manera recurrent les converses.

Intercanvi de bones pràctiques d’economia solidària i coneixements

A banda de confrontar idees amb els altres projectes participants, també vam tenir temps de conèixer altres iniciatives a Saint Etienne, que ens van donar una idea de la importància de l’economia solidària a la localitat. En el nostre cas, com a representants de Grup Ecos, l’entrevista amb Isabelle Jorge va ser molt enriquidora. Isabelle és la responsable de la Unió Regional de Cooperatives de Saint Etienne. Vam tenir temps de parlar amb ella de polítiques de promoció i creació de mercat social, d’intercooperació i de la resiliència del model cooperatiu.

També vam tenir l’oportunitat de parlar amb els companys grecs de la importància del moviment dels comuns digitals a Grècia, on fins i tot se celebrarà una fira al mes d’octubre amb aquesta temàtica. Per aquesta banda, ens vam trobar amb el repte comú de construir una tecnologia més justa, al servei de la societat i amb l’horitzó compartit que la tecnologia lliure, oberta i neutral pot ser un arma per l’emancipació.

Sostenibilitat

En resum, la setmana a Saint Etienne ens va permetre compartir molts coneixements amb l’ecosistema de les economies solidàries a escala europea. Una bona oportunitat per trobar-nos amb joves, i no tan joves, entusiastes que se senten membres d’una comunitat global, de la que d’alguna manera nosaltres també en formem part. Un intercanvi d’experiències i enxarxament que ens fa tornar a Barcelona amb una definició de sostenibilitat més nostra, la que vam poder treballar conjuntament amb tots els participants del projecte:

«Sostenibilitat social a l’economia solidària és la capacitat de les organitzacions de desenvolupar procediments i estructures que no només satisfan les necessitats dels seus membres actuals, sinó que donen suport a la capacitat de les generacions futures de mantenir una comunitat sana. Vol dir crear espais i moments que promouen el benestar, la comprensió del que les persones necessiten dels llocs on viuen i treballen. Posar l’accent en la infraestructura social que afavoreix la participació ciutadana i permetre el desenvolupament de les persones»

SEGÜENT POST

Busquem companyes!