Back to FAQ
-Què és el programari lliure?

El programari lliure és el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets.

El programari lliure afavoreix la creació de projectes col·lectius i prescindeix de llicències privatives que només beneficien a uns pocs. Per Jamgo és un dels camins per a construir, entre totes, una tecnologia més justa, accessible, horitzontal i lliure, al servei de la societat.

 • Utilitzem programari lliure
 • Ens decantem per estàndards oberts
 • Treballem amb llicències obertes

 

Llibertats del programari lliure

D’acord amb la definició de la Free Software Foundation, un programari és lliure quan es garanteixen les següents llibertats:

  1. La llibertat de fer servir el programa, amb qualsevol propòsit.
  2. La llibertat d’estudiar com funciona el programa i modificar-lo, adaptant-lo a les teves necessitats.
  3. La llibertat de distribuir còpies del programa.
  4. La llibertat de millorar el programa i fer públiques aquestes millores per a tothom, de manera que tota la comunitat en surti beneficiada.

Les llibertats 1 i 3 requereixen accés al codi font perquè estudiar i modificar el programari sense el seu codi font és molt poc viable.

 

Avantatges de fer servir programari lliure:

 1. Es basa en principis de col·laboració, transparència, seguretat, solidaritat i, sobretot, llibertat.
 2. El codi font és públic. Pots modificar-lo lliurement i adaptar-lo a les teves necessitats.
 3. No depèn d’un proveïdor en particular, sinó d’una comunitat. 
 4. Està basat en els mateixos principis que la investigació científica: tothom es basa la feina d’algú altre i la millora. 
 5. No és necessàriament gratuït, però per la seva naturalesa, sempre acaba tenint un preu just i moderat. 
 6. No et quedes endarrerit amb els canvis de versió, ni has de comprar actualitzacions. 
 7. Es fa ús de llicències obertes que permeten usar, adaptar i publicar les millores. 
 8. Ja fas servir molt programari lliure en el teu dia a dia: Firefox, LibreOffice, GIMP, Audacity. És només qüestió d’ampliar-lo!