IT Manager heterogeni. He arribat a la tecnologia com a resposta a necessitats concretes, i m’interessa en quant pugui ajudar a millorar el món.

M’estimula afrontar reptes professionals des de valors com l’horitzontalitat, la cooperació, l’internacionalització o el fes­ho tu mateix. Crec que des de les capacitats i les inquietuds s’arriba, necessàriament, al coneixement. M’interessa el com tant o més que el què, en relació a la meva activitat professional..