Arquitecte Java EE, especialitzat en projectes web i mòbils, perico i jugador d’escacs.

Més de 5 anys com a arquitecte Java EE, en diversos projectes relacionats principalment amb sistemes ECM, especialitzat en la part backend de les aplicacions, i posant especial èmfasi en l’automatització de proves (proves unitàries, tests d’integració, etc) en benefici de la qualitat del programari desenvolupat.

Particularment interessat en l’aplicació de les noves tecnologies en desenvolupament web i mobile, i en l’ús de tecnologies opensource.