La nostra especialitat és dissenyar i desenvolupar aplicacions informàtiques a mida. Estudiem els objectius, sector d'activitat i necessitats específiques del client i oferim solucions tecnològiques personalitzades.

“La complexitat del programari és una propietat essencial, no accidental” [Brooks];

El nostre objectiu és controlar aquesta complexitat i fer processos de desenvolupament transparents i accessibles per als clients. Perquè no hi ha dos projectes iguals, traslladem tota la nostra experiència prèvia a cada nou projecte.

Finalitzem el procés amb el lliurament del programari, completament documentat i llest per ser utilitzat. Així, ajudem al client a estalviar costos de llicències privatives i programari privatiu. 

Dissenyem i desenvolupem des d’aplicacions avançades fins a pàgines web, així com tot tipus de solucions tecnològiques pensades a mida per als nostres clients. Treballem amb tecnologies de programari lliure que donen al client més marge de maniobra amb el producte i no restringeixen el seu ús. Promovem l’ús de la tecnologia lliure i oberta