Què ens fa diferents?

Què ens fa diferents?

Impulsem un projecte tecnològic transformador sota els principis de l'economia social i solidària. Un projecte on el centre són les persones i que funciona amb criteris democràtics i d'equitat.

HORITZONTALITAT

Espais de decisió:
 • Reunió setmanal de qüestions laborals
 • Assemblea trimestral
 • Assemblea trimestral

Treballem en una estructura 100% horitzontal. Hem creat un espai de treball on totes les persones treballadores són sòcies de l'organització i tenen la mateixa remuneració. No hi ha diferències entre unes sòcies i altres i qualsevol que s'incorpora a la cooperativa té exactament els mateixos drets i obligacions que les sòcies fundadores.

Alhora, som conscients que la horitzontalitat total no deixa de ser un marc teòric en el qual ens movem. És per això que la concebem com un procés en construcció. Com una cosa cap a on volem dirigir-nos, però que en cap cas suposa un camí tancat i acabat.

INTERCOOPERACIÓ I XARXES

Treballar juntes ens fa més fortes. Per això, prioritzem treballar amb altres iniciatives d'economia solidària. A més, participem dels següents espais per aprendre i compartir pràctiques transformadores:

 • Federació de cooperatives de Catalunya
 • Xarxa d’Economia solidària
 • Fira d’Economia Solidària
 • Grup Ecos

TRANSPARÈNCIA- FEM BALANÇ SOCIAL

La transparència és un dels principals valors de la cooperativa. És un mecanisme que es basa en la confiança i que, a nivell intern, incorporem als nostres espais de presa de decisions. Totes les sòcies de Jamgo tenen accés a la informació econòmica i estratègica de la cooperativa.

A més, des de 2015, fem el Balanç Social de la XES. Per a nosaltres és una manera de autoavaluar-nos i seguir millorant en termes de democràcia, igualtat, medi ambient i compromís social any rere any. També ens serveix per valorar la qualitat professional i laboral de Jamgo i suposa un exercici de transparència de cara als nostres clients i proveïdors.

Descarrega't el nostre Balanç social de 2019 en pdf   

SOFTWARE LLIURE

Les regnes del desenvolupament de tecnologia han estat preses per una minoria privilegiada, mentre que una gran massa de la població no té accés als beneficis de la mateixa. Aquest desenvolupament, a més, s'ha vinculat només als paràmetres del guany econòmic i no té una altra consideració que la generació de capital.

DONES I TECNOLOGIA

PERSPECTIVA FEMINISTA

El programari lliure afavoreix la creació de projectes col·lectius i prescindeix de llicències privatives que només beneficien a uns pocs. Per Jamgo és un dels camins per a construir, entre totes, una tecnologia més justa, accessible, horitzontal i lliure, al servei de la societat.

 • Utilitzem programari lliure
 • Ens decantem per estàndards oberts
 • Treballem amb llicències obertes

La reduïda presència de dones en entorns tecnològics ens ha portat a ser tradicionalment una cooperativa masculinitzada. Som conscients de la desigualtat de gènere de l'organització que reprodueix els patrons del món de la tecnologia i, per això, fem esforços conscients per aplicar una perspectiva feminista.

En 2016 vam iniciar un procés d'incorporació de dones amb la intenció de tenir un equip més representatiu, amb una visió més àmplia del món i amb unes formes de fer més equilibrades. Intentem posar consciència i perspectiva feminista en els estereotips sobre el paper de la dona en la tecnologia i trencar amb les pràctiques discriminatòries del sector.

No es tracta només d'una qüestió de quotes per aconseguir augmentar la representació de les dones, que també, sinó de visibilitzar i revertir les dinàmiques patriarcals que portem incorporades.

HORITZONTALITAT


Espais de decisió:

 • Reunió setmanal de qüestions laborals
 • Assemblea trimestral
 • Assemblea anual

Treballem en una estructura 100% horitzontal. Hem creat un espai de treball on totes les persones treballadores són sòcies de l'organització i tenen la mateixa remuneració. No hi ha diferències entre unes sòcies i altres i qualsevol que s'incorpora a la cooperativa té exactament els mateixos drets i obligacions que les sòcies fundadores.

Alhora, som conscients que la horitzontalitat total no deixa de ser un marc teòric en el qual ens movem. És per això que la concebem com un procés en construcció. Com una cosa cap a on volem dirigir-nos, però que en cap cas suposa un camí tancat i acabat.

DONES I TECNOLOGIA

PERSPECTIVA FEMINISTA

La reduïda presència de dones en entorns tecnològics ens ha portat a ser tradicionalment una cooperativa masculinitzada. Som conscients de la desigualtat de gènere de l'organització que reprodueix els patrons del món de la tecnologia i, per això, fem esforços conscients per aplicar una perspectiva feminista.

En 2016 vam iniciar un procés d'incorporació de dones amb la intenció de tenir un equip més representatiu, amb una visió més àmplia del món i amb unes formes de fer més equilibrades. Intentem posar consciència i perspectiva feminista en els estereotips sobre el paper de la dona en la tecnologia i trencar amb les pràctiques discriminatòries del sector.

No es tracta només d'una qüestió de quotes per aconseguir augmentar la representació de les dones, que també, sinó de visibilitzar i revertir les dinàmiques patriarcals que portem incorporades.

INTERCOOPERACIÓ I XARXES


Treballar juntes ens fa més fortes. Per això, prioritzem treballar amb altres iniciatives d'economia solidària. A més, participem dels següents espais per aprendre i compartir pràctiques transformadores:

 • Federació de cooperatives de Catalunya
 • Xarxa d’Economia solidària
 • Fira d’Economia Solidària
 • Grup Ecos

SOFTWARE LIBRE


Les regnes del desenvolupament de tecnologia han estat preses per una minoria privilegiada, mentre que una gran massa de la població no té accés als beneficis de la mateixa. Aquest desenvolupament, a més, s'ha vinculat només als paràmetres del guany econòmic i no té una altra consideració que la generació de capital.

El programari lliure afavoreix la creació de projectes col·lectius i prescindeix de llicències privatives que només beneficien a uns pocs. Per Jamgo és un dels camins per a construir, entre totes, una tecnologia més justa, accessible, horitzontal i lliure, al servei de la societat.

 • Utilitzem programari lliure
 • Ens decantem per estàndards oberts
 • Treballem amb llicències obertes

TRANSPARENCIA - FEM BALANÇ SOCIAL


La transparència és un dels principals valors de la cooperativa. És un mecanisme que es basa en la confiança i que, a nivell intern, incorporem als nostres espais de presa de decisions. Totes les sòcies de Jamgo tenen accés a la informació econòmica i estratègica de la cooperativa.

A més, des de 2015, fem el Balanç Social de la XES. Per a nosaltres és una manera de autoavaluar-nos i seguir millorant en termes de democràcia, igualtat, medi ambient i compromís social any rere any. També ens serveix per valorar la qualitat professional i laboral de Jamgo i suposa un exercici de transparència de cara als nostres clients i proveïdors.

Descarrega't el nostre Balanç social de 2019 en pdf