Usabilitat i desenvolupament responsiu basat en el CMS Wordpress

Context

Aquest projecte és una branca comunicativa i tecnològica d’una entitat –La XES–  que té com a objectiu expandir l’economia social i solidària a Catalunya. Per aconseguir això, la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya desenvolupa diferents projectes com, per exemple, la Fira anual. Una altra de les eines principals de la XES és el Balanç Social. Balanç Social està dirigit a empreses i organitzacions i serveix per mesurar el seu grau de responsabilitat social i ètica i es realitza a Catalunya des de el 2007. Per a fer aquesta enquesta, s’utilitza una aplicació tecnològica i les campanyes anuals i difusió dels resultats es publiquen a la web de mercatsocial

Repte

Després de guanyar un concurs obert, Jamgo s’ha encarregat de realitzar el site Mercat Social i la nova aplicació on-line per realitzar els qüestionaris de Balanç Social. La web, que s’ha realitzat junt amb EBA Comunicació, té com a objectiu estratègic la difusió i expansió de les campanyes, accions i idees de l’univers mercat social.

Sol·lució

La sol·lució pel canal web està basada en una estructura de continguts que s’ha pensat de forma col·laborativa en diverses sessions de treball amb l’equip de la XES i altres equips implicats al projecte. Aquesta estructura permet explicar com és l’organització del Mercatsocial, quines eines té, a qui va dirigit, i quina és la seva actualitat.
S’ha creat una identitat nova i s’ha dissenyat un nou site pensat també amb el creixement d’una xarxa de continguts vinculats amb l’univers Mercatsocial.
Per fer això s’ha desenvolupat un entorn basat en el CMS WordPress Network, amb un disseny responsiu i amb una estructura de continguts flexible per fer crèixer els continguts de forma constant.

client: Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya

any: 2016

http://mercatsocial.xes.cat

serveis relacionats:

Disseny web i prototipat

Desenvolupament web i app

signatura:

Horaci Polanco (Responsable àrea disseny i usabilitat)