Projecte de millora de l'estratègia de comunicació de la informació, orientació i serveis que proporciona Jamgo sccl.

Context

Jamgo va construir un lloc web bàsic com a part de l’estratègia d’assolir els següents objectius: transmetre el missatge de l’empresa, i mostrar els productes i serveis. Com a objectiu secundari: experimentar amb la imatge de marca, el disseny i l’estudi de l’estratègia de comunicació.

Repte

El no tenir una idea concreta de l’aspecte final i sitemap definit va donar com a resultat un treball sense un rumb fix i amb massa modificacions sobre la marxa per assolir un resultat satisfactori.

Per solucionar aquest problema, es va redefinir l’estratègia, començant per un wireframing, un esquema visual que representa l’esquelet o estructura visual del nostre site, i incorporar els coneixements tècnics i de producte, encerts i errors, de la construcció de l’anterior web Jamgo. En el redisseny i la nova orientació resultat del treball de l’esquema o estructura del nou site, vam detectar uns interrogants al que la nostra web actual no donava resposta: a qui volíem orientar la nostra pàgina? Com volíem presentar­nos al mercat?

Solució

Implementar una estratègia de Pla bàsic de comunicació des del punt de vista de:

Els elements a tractar són: Web principal, Projectes i “Espai Jamgo” que englobaria els blocs i continguts socials.
Organització dels continguts i relacions entre ells.
Disseny d’una web “dinàmica” sustentada pels vincles entre continguts.
Llegibilitat i estructura clara.
Aspecte amigable i creatiu.
Transversalitat en tot el cicle: comunicació / valors / persones.
Aportar coherència visual en els diferents dispositius de lectura: ordinadors, tablets i mòbils.

Des del punt tecnològic, mantenir el gestor de continguts / CMS WordPress afegint les característiques de: entrades personalitzades o Custom Post Type, taxonomies pròpies (Custom Taxonomies), Web WordPress multisite amb bases de dades i plugins independents.