Desenvolupament responsive amb alta personalització basat en Wordpress

Context

Voltes és una cooperativa d’arquitectura i urbanisme que enfoca les seves pràctiques com a eina de transformació social. La cooperativa està especialitzada en diversos àmbits com bioconstrucció i sostenibilitat, rehabilitació i participació ciutadana. A més, busquen treballar transversalment amb altres disciplines per a fomentar el coneixement compartit.

Fins fa poc, Voltes era conegut com Col·lectiu Volta. El pas del col·lectiu a cooperativa, també va suposar un canvi de nom per al projecte, de manera que necessitava anar acompanyat d’una estratègia comunicativa. Un canvi d’imatge gràfica i un nou web semblava el més apropiat per comunicar la consolidació del projecte.

Repte

Voltes va contactar amb Júlia Valldolitx, dissenyadora gràfica, per a treballar la seva nova imatge i amb Jamgo per al disseny i desenvolupament web. El gran repte del projecte va ser implementar un disseny amb molts elements distintius. Cada pàgina del disseny es va pensar amb un enfocament diferent i requereix d’una maquetació específica i laboriós per incloure collages i altres elements disruptius.

El repte del projecte va ser doble ja que era important que, tot i estar feta molt a mida, la pàgina permetés ser editada pel propi equip de Voltes i que el contingut no fos totalment estàtic. D’altra banda, també era important l’adaptació a tot tipus de dispositius.

Solució

Per a la maquetació es va utilitzar el framework Foundation que proporciona una quadrícula responsive. La solució per a encaixar els elements discordants amb les quadrícules va ser “trencar” en aquelles seccions on uns objectes estaven sobre d’altres.

Cadascun dels templates de la pàgina han estat creats des de zero per aconseguir el disseny presentado.Todas les pàgines dinàmiques són Custom Post Types adaptats al contingut. La interfície d’edició a WordPress ser personalitzada perquè el client pugui editar cadascun dels seus elements d’una forma senzilla sense haver d’entrar en l’esquelet del web.

client: Voltes Cooperativa

any: 2018

http://voltes.coop/

serveis relacionats:

signatura: