Plataforma d'estudis de mercat en temps real

Context

Snappy Research és una aplicació web per a realitzar estudis de mercat en temps real. S’ofereixen un conjunt de productes a triar segons l’objectiu de la campanya. Un cop triat el producte, es selecciona el target a qui preguntar, sigui representatiu d’un país, filtrat (per gènere, zona geogràfica, edat o classe social) o especialitzat (segons els gustos, hàbits i aficions dels enquestats).

Seguidament es confecciona el qüestionari i finalment es llencen les preguntes. Els enquestats responen des d’una aplicació al seu dispositiu mòbil i a mesura que es completen les enquestes l’usuari veu els resultats en el panell de control mitjançant gràfics i descàrrega de taules en fulls de càlcul.

Repte

Els responsables de Snappy Research es van posar en contacte amb Jamgo, ja que alguns d’ells ens coneixien d’haver participat plegats en altres projectes. El desenvolupament ja l’havien començat amb un altre proveïdor i van valorar la nostra entrada al projecte com una oportunitat per millorar el que es portava fet fins llavors.

Per nosaltres, treballar a Snappy ha representat un repte a l’hora d’adaptar la metodologia de treball a un entorn en què les prioritats poden canviar amb molta freqüència. El fet d’haver de treballar sobre una arquitectura heretada, i millorar-la sense afectar els temps d’entrega ens porta a fer contínuament exercicis de valoració contraposant l’eficiència amb el seguiment de les millors pràctiques.

Solució

La major part de la plataforma d’estudis de mercat en temps real Snappy està desenvolupada en PHP, utilitzant el framework Symfony, la capa de persistència en base de dades Doctrine i la capa de presentació de plantilles Twig. Els gràfics es fan amb la llibreria Highcharts escrita en Javascript. Una altra part important està implementada en Java, Spring Framework i Vaadin. També hi ha un sistema de cues RabbitMQ per desacoblar processos llargs de la interacció amb l’usuari, i interfícies amb serveis web de diferents sistemes de tercers: la passarel·la de pagament Adyen, el proveïdor del sistema d’enquestes Netquest, el sistema d’anàlisi lingüístic Bitext, i d’altres que aniran incorporant-se en el futur.

En conjunt és un sistema de d’alta complexitat que requereix, afegit a la feina estàndard de desenvolupament, una feina d’arquitectura combinada amb un acompanyament del client en els processos d’anàlisi de requeriments i decisions tecnològiques.

client: Snappy Research

any: 2016

http://snappyresearch.com

serveis relacionats:

Software a mida

signatura:

Jordi Buj (Soci i Enginyer de Software Tope Diversificat)