APPel lloc: Aplicatiu online per avaluar la viabilitat econòmica dels projectes de cohabitatge

Context

Perviure ofereix acompanyament en tot el procés que porta a fer realitat l’habitatge col·lectiu. Es treballa per garantir la viabilitat dels projectes en totes les seves dimensions: econòmica i financera, de les relacions, jurídica i arquitectònica.

Amb aquest objectiu, hem desenvolupat APPel Lloc, una aplicació per a treballar la viabilitat econòmica i arquitectònica de projectes de cohabitatge. És de lliure accés per a grups d’autopromoció col·lectiva i està pensada per poder-la gestionar autònomament. Cada grup pot fer tantes simulacions com necessiti i es poden fer variants d’una mateixa simulació o bé actualitzar simulacions fetes prèviament. De cada simulació es pot generar un informe per a obtenir els resultats.

Solució

A Jamgo portem anys evolucionant una sèrie de llibreries de codi obert que ens serveixen per realitzar desenvolupaments d’aplicacions de tipus backoffice sense necessitat de començar cada vegada el desenvolupament de zero: el Jamgo Framework.

Mitjançant aquest framework, l’administrador pot afegir/editar/eliminar els grups d’habitatge, gestionar les dades mestres dels perfils, simulacions i enquestes i analitzar les simulacions dels grups d’habitatge. Amb les dades introduïdes a les simulacions l’aplicatiu fa una projecció del cost i les quotes mensuals que necessitarà el projecte.

Tecnologies
Java 8
Vaadin 8
Spring Framework

client: Perviure cooperativa SCCL

any: 2021

https://appel-lloc.perviure.org

serveis relacionats:

Desenvolupament web i app

Software a mida

Java i programació avançada

signatura: