Web HTML5 responsive basada en Drupal.

Context

Projecte realitzat en col∙laboració amb rafamateo studio, director d’art, dissenyador industrial i dissenyador gràfic editorial.

De la nostra banda, hem treballat aspectes conceptuals i estratègics, la usabilitat de la web i el desenvolupament tècnic.

L’interés del projecte ha estat, més enllà del propi producte, el diàleg i la presa de decisions compartides amb rafamateo.

Repte

El repte principal del projecte ha estat fer un site amb un alt grau d’usabilitat, i al mateix temps, amb criteris de disseny avançats.

Altres reptes eren comunicar diferents tipus de cursos o Màsters, cadascun d’ells amb elements visuals propis.

Solució

S’han treballat elements comuns i s’han buscat també elements diferenciadors a través de landing pages específiques.

Els valors associats al disseny s’han buscat a través de la pròpia gràfica, la tipografia, els colors i alguns detalls d’usabilitat.

També s’ha desenvolupat tota l’aplicació per a dispositius mòbils utilitzant tècniques de responsive design.

A nivell tècnic, el conjunt de la web s’ha desenvolupat amb Drupal que ens ha permès generar un entorn de complexitat mitjana amb uns temps de desenvolupament bastant ràpids.