Aplicació web per a la gestió de tràmits oferts a col∙legiats (back­office).

Context

És necessari automatitzar molts aspectes dels serveis oferts als col∙legiats, que a dia d’avui es tracten de forma manual quan l’interessat presenta la documentació necessària. El treballador del Col∙legi d’Advocats gestiona i introdueix la informació relativa al col∙legiat a través d’una aplicació web interna.

Repte

La gestió manual dels tràmits suposa una quantitat ingent de treball mecànic per als empleats del Col∙legi d’Advocats que pot arribar a alentir els serveis que s’ofereixen als col∙legiats.

Les eines amb les comptava l’ICAB no permetien cobrir totes les necessitats per automatitzar globalment la gestió de tràmits.

Solució

Es va decidir desenvolupar una nova aplicació de gestió de tràmits que permetès modernitzar l’arquitectura i introduir noves tecnologies en l’entorn de desenvolupament de les aplicacions de l’ICAB. Una aplicació web que actua de back­office per tractar els diferents estats pels que ha de passar un tràmit.

La necessitat d’integrar­se amb el model de dades existent per a l’aplicació de gestió interna de l’ICAB, GesColAb (aplicació que també Jamgo evoluciona i manté), ens va fer plantejar una solució que reciclaria part de la funcionalitat existent amb tecnologies actuals. D’aquesta manera, en l’actualitat, a més d’haver provist al Col∙legi d’Advocats d’una aplicació web per gestionar els tràmits telemàticament, existeix tota una plataforma que proporciona una arquitectura completa pels nous desenvolupaments que es realitzen des de l’ICAB i facilita la refactorització dels diferents mòduls de GesColAb que estan en vies de ser actualitzats.

Els nous serveis que es consumeixen des dels diferents clients (web de l’ICAB, GesColAb i aplicació web de tràmits) es publiques des d’aquesta arquitectura.

Tecnologies

Vaadin 7: capa de presentació
Hibernate 4.0.1: capa de persistència
Spring 3.2.1: contenidor de beans, IOC, integració de Hibernate, LDAP, transaccions aspectizadas
Maven 3
H2: base de dades en memòria per a l’execució de tests
JUnit 4.8.2

client: ICAB

any: 2013

serveis relacionats:

Software a mida

Desenvolupament web i app

signatura:

Aritz Samaniego (Soci & Arquitecte Java EE)