Projecte de gestió de producció i de qualitat de les línies de muntatge per a Nidec.

Context

Nidec és una gran empresa multinacional l’activitat principal de la qual és el disseny i construcció d’una gran varietat de motors de precisió. Amb el propòsit de millorar la informatització de les línies de producció, identifiquen clarament la necessitat de proveir­se de suport de serveis tecnològics.

Repte

L’objectiu principal és millorar el rendiment de la seva línia de producció, dotant al departament de producció de mètriques d’eficiència (OEE) de forma automàtica, elaboració d’un report automàtic al final de cada torn i el report conjunt d’incidències reportades en el sistema durant el torn, i resolent la necessitat del departament de qualitat de processar automàticament els formularis de control de qualitat (Start of Production) i de reacció a defectes.

També requereix conèixer ràpidament la traçabilitat dels components utilitzats per a l’elaboració de cada unitat de producte, i l’etiquetat de peces defectuoses, emmagatzemar les dades en una base de dades centralitzada a la que diverses aplicacions poden accedir per reportar o analitzar la informació emmagatzemada en ella i disposar d’un terminal a cada línia de producció per tal que el responsable pugui reportar accions al sistema de forma immediata.

Solució

Jamgo va optar per una aplicació web Java EE, amb accés a base de dades, i desenvolupar una capa de serveis REST per donar accés a les dades de l’aplicació a través d’altres aplicacions. La definició del model de dades és flexible, de forma que es permeti, en el futur, afegir nous conceptes a l’aplicació.

Pels terminals de treball, es dissenya na interfície d’usuari web amb Vaadin, utilitzant icones grans, orientat a facilitar l’ús de l’aplicació pels operaris de línia, que tenen una feina manual. Els clients es connecten al servidor mitjançant els serveis REST publicats.

Va ser necessari el desenvolupament d’un sistema de definició de formularis bàsics, i aplicacions Android perquè els responsables de línia puguessin omplir els formularis necessaris mentre es desplacen per la línia de producció. A més, es va realitzar una consultoria de selecció de terminals mòbils resistents amb Android pel seu ús intern d’una línia de producció. Les respostes als formularis són analitzades posteriorment pel departament de qualitat.