Aplicació de gestió interna de l'ICAB, comunicació telemàtica amb els sistemes de la Generalitat i el Consell General del Poder Judicial.

Context

Els usuaris de l’eina (GesColAb) són els treballadors del col∙legi d’advocats. Tots ells tenen accés a les funcions específiques del servei o de la delegació en la qual treballen: Servei d’Atenció al Col∙legiat (SAC), Torn d’Ofici, Honoraris, departament d’Administració, Formació, Centre de Mediació (CEMICAB), Comptabilitat, Estrangeria, Deontologia, Servei d’Orientació Jurídica (SOJ), i Servei de Tramitació de Justícia Gratuïta (SERTRA), entre d’altres.

Al seu temps, GesColAb realitza comunicacions amb els col∙legiats i amb diferents organismes com la Generalitat, el servei de Red Abogacía, el Consell General del Poder Judicial, jutjats i comissaries.

Entre altres funcions que compleix l’aplicació, es gestionen també diversos aspectes de la comptabilitat del col∙legi, com l’estat i el pagament de les factures.

Repte

GesColAb és un projecte de gran envergadura, amb múltiples funcions que segueixen augmentant. El desenvolupament d’evolutius és constant, i les tasques de manteniment també.

El repte més urgent era millorar el temps de resposta i dotar la plataforma d’un sistema de Gestió Documental integrat que solucionés les necessitats dels diferents departaments. Entre altres necessitats estaven la implementació de diversos webservices per a la comunicació amb organismes com Red Abogacía o el Consell General del Poder Judicial.

Desenvolupament

Progressivament s’ha anat modernitzant la plataforma, els nous desenvolupaments s’integren amb l’aplicació seguint bones pràctiques a nivell de codi i de documentació.

Es va realitzar una migració del pool de connexions natiu que implementava l’aplicació per un pool d’oracle, obtenint una millora notable en el temps de resposta i en l’experiència d’usuari.

L’aplicació està ara integrada amb el Gestor Documental que utilitza l’ICAB. Un sistema genèric que permet apuntar als diferents motors disponibles en funció de la solució que s’estigui utilitzant en aquell moment.

S’ha migrat a noves versions de totes les plataformes i eines implicades. S’han introduït eines per les proves i monitorització de l’aplicació i del temps de resposta que obtenen els usuaris.

Tecnologies

Tot i que la major part del codi és Java EE pur combinat amb algunes funcions PL/SQL, el nou projecte de tràmits desenvolupat per a l’ICAB ens ha permès introduir tecnologies com Maven, Hibernate, Spring, Jersey i Vaadin, entre d’altres. Els nous serveis que es desenvolupen s’integren a la nova plataforma amb la que actualment es comunica GesColAb mitjançant una arquitectura REST.

client: ICAB

any: 2013

https://www.icab.es/

serveis relacionats:

Desenvolupament Front-end

signatura:

Sergio Trabanco (Soci & Arquitecte Java EE)