Demostrem com transformar un full de càlcul en una aplicació web

Context

Les cooperatives, com qualsevol empresa, necessiten d’eines per prendre bones decisions en l’àmbit econòmic i financer. Em aquest sentit Aposta, amb el suport de la fundació Seira, decideixen crear una eina que posen a l’abast de les cooperatives federades i que es farà servir en els diferents cursos de formació que rebin les cooperatives federades.

Repte

El punt de partida és un full de càlcul que permet, d’una forma ràpida i intuïtiva, veure informació econòmica i financera d’una cooperativa. Aquest full va creixent amb el temps en complexitat, i arriba un punt en el que no és operatiu, cosa per la qual es decideix traslladar la eina a una aplicació web, obrint així un nou ventall de possibilitats, tals com l’ús concurrent de la eina actualitzada per molts usuaris o l’emmagatzematge de diferents escenaris d’una mateixa cooperativa per tal de comparar-los.

Solució

Es fa un anàlisi del full de càlcul des del punt de vista de l’usuari que el veu per primera vegada. Es redissenya els diferents menús i submenús, i la forma en la que la informació es visualitza, per tal de que qualsevol usuari pugui fer servir la eina de forma intuïtiva.

A nivell d’aplicació es construeix d’una forma modular, que permeti incorporar noves funcionalitats més endavant, escenari probable degut a que l’eina està pensada per fer-se servir en formacions a cooperatives. A més com sempre fem les nostres solucions es despleguen fent servir productes de codi obert, òptims des del punt de vista de funcionalitats i de manteniment.

Tecnologies

Spring Boot 1.2.1
Capa de presentació: Vaadin 7.4.0
Autenticació: Spring Security
Persistència: Spring Data JPA + EclipseLink, MySql
Tests unitaris: Spring Test, JUnit, H2 Database, Mockito
Maven 3, Git

client: Fundació Seira

any: 2015

http://fempla.fundacioseira.coop

serveis relacionats:

Software a mida

Disseny web i prototipat

Desenvolupament web i app

signatura: