Aplicació web basada en Java i Vaadin

Context

La Xarxa d’Economía Solidària impulsa la transparència social a través de diverses plataformes. La més bàsica és Pam a Pam, mitjançant la qual es medeixen 15 indicadors bàsics (igualtat, intercooperació, proximitat, etc). Sota el lema ‘Ensenya el cor‘ es presenta Balanç Social, una eina més completa que pretén ser la base per a la rendició de comptes d’entitats pertanyents a diferent col·lectius.

Repte

L’antiga plataforma de Balanç Social s’havia quedat petita per al projecte de transparència que la XES vol continuar impulsant. Després de guanyar el concurs obert, Jamgo s’ha encarregat del desenvolupament d’una plataforma àgil que cobreix les tres potes bàsiques d’una eina web: aplicació web, backoffice i API de serveis web.

A nivell funcional, la necessitat es resumeix en poder donar d’alta diferents mòduls mitjançant els quals poder calcular el valor de determinats indicadors d’interès. Aquests indicadors fan referència a determinats àmbits com medi ambient, igualtat, entorn laboral, etc. Per a aquest càlcul és necessari respondre a diferents qüestionaris organitzats en aquests àmbits. Al final, el resultat és un document descarregable i un segell en cas d’haver anat un pas més enllà amb una sèrie de propostes de millora.

Solució

Una secció dins del backoffice ofereix les següents funcionalitats:

– Revisar els qüestionaris resposts per les entitats.
– Acceptar sol·licituds d’alta.
– Validar les millores proposades en la sol·licitud del segell.
– Filtrar i exportar els balanços utilitzant diferents filtres complementaris entre sí: exercici, mòdul, estat, localització, sector, forma jurídica, etc.

Mitjançant el backoffice, l’administrador pot afegir/editar/eliminar nous mòduls, indicadors i preguntes, i relacionar-los entre sí. Tots els conceptes que s’utilitzen dins de la plataforma (sector, formes jurídiques, població/comarca/província) són editables i cada text és multiidioma. També són accessibles totes les dades de les entitats.

L’aplicació, accessible pels usuaris de les entitats donades d’alta, dóna accés a respondre els qüestionaris que corresponen a cada mòdul. Tots els mòduls disponibles es mostren en el “Dashboard” de l’usuari amb un petit detall de l’estat en què es troba, segons l’usuari ho hagi deixat en cada moment.

Cada pregunta dels qüestionaris és validada en temps real segons el condicionant (en cas d’existir) respecte a d’altres preguntes o el tipus de valor que hagi de tenir. Un factor important en qualsevol platafoma de formularis és el fet de no fer respondre a l’usuari la mateixa pregunta més d’un cop. Per aquest motiu s’ha dissenyat de tal manera que si diferents mòduls requereixen la mateixa pregunta per al càlcul d’un indicador, aquest valor estarà disponible per a tots els mòduls pel sol fet d’haver-lo respost un cop.

S’ha dut a terme la migració de tots els documents dels exercicis anteriors, i per tant són descarregables des de la secció de documents.

Per últim, la web de Mercat Social mostra un catàleg de totes les entitats que han completat el mòdul de Balanç Social del darrer exercici. Això és possible a través de l’API publicada mitjançant serveis web. Des d’aquest catàleg es pot descarregar el document resultant del darrer Balanç Social completat per les entitats, sempre i quan aquetes hagin donat permís per fer-lo públic.

Tecnologies

Spring Boot 1.2.1
Frontend: Vaadin 7.4.1
Autenticació: Spring Security
Persistència: Spring Data JPA + EclipseLink, MySql
Tests unitaris: Spring Test, JUnit, H2 Database
Maven 3, Git
Serveis Web: Spring Web, Jackson

client: Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya

any: 2016

serveis relacionats:

Software a mida

Desenvolupament web i app

signatura:

Aritz Samaniego (Soci & Arquitecte Java EE)