Backoffice en Java i aplicació web bassada en Wordpress connectades via API REST

Context

Barcelona Activa vol impulsar una eina per cercar empreses i entitats d’Economia Social i afavorir així la compra pública social en el marc de l’aplicació del decret de contractació sostenible de l’Ajuntament de Barcelona.  L’eina està pensada com un cercador que beu directament dels registres oficials i d’entitats representatives de l’àmbit ideada per mostrar tota l’oferta existent a l’Economia Social.

El projecte es planteja com un projecte d’intercooperació entre Opcions, Ilabso i Jamgo. Les dues primeres entitats són les responsables de la definició del projecte a nivell conceptual i interlocució amb les diverses fonts de dades. D’altra banda, Jamgo és l’encarregada de la implementació tecnològica del projecte.

Repte 

El projecte ve condicionat des de l’inici pel fet que es desconeix tant la informació disponible a les basses de dades dels diferents registres com el format d’aquestes. Un dels principals reptes consisteix en homogeneïtzar les dades provinents d’aquests registres per poder mostrar-les d’una manera coherent. D’altra banda, perquè el resultat sigui óptim també és la configuració d’un algoritme de priorització de les cerques acord a unes regles definides pel client.

A més, el procés està travessat per diversos factors externs que l’afecten, com ara, la coordinació de molts agents implicats. Un dels punts clau com a proveïdor tecnològic consisteix en posar en valor la definició de requeriments, la coordinació de la informació i la realització de proves.

Solució

S’ha construït una plataforma integrada per un backoffice en Java i una aplicació web basada en WordPress connectades per una API REST. El gestor de continguts juntament amb el backoffice permet al projecte, de manera autònoma i amb un mínim esforç, actualitzar i gestionar la informació de manera més fàcil. Per la indexació de les entitats s’ha fet servir Apache Lucene, una API de codi obert per la recuperació d’informació.

Pel que fa a la gestió del projecte, hem fet servir metodologies scrum que ens han permès anar definint els requeriments a mesura que avançava el projecte, flexibilitzant el procés. L’ús constant del gestor de tickets per documentar les decisions preses ha sigut clau per poder fer seguiment del projecte.