Projecte per unificar la informació distribuïda en els diferents sites d'àrea/departament.

Context

El projecte es va iniciar amb la necessitat, per part de Roca, d’oferir al públic una web integrada i d’acord amb les tecnologies actuals. El principal objectiu d’integració era poder concentrar en una única web els continguts institucionals i de difusió, amb tot el catàleg de productes que ofereix Roca.

Repte

L’origen de les dades a mostrar a la Web està dispers en diversos sectors i estan classificats en dos grans grups: estàtics i dinàmics. L’objectiu en aquest cas és crear tots els processos necessaris per unificar aquesta informació i poder explotar­la des de la Web.

Roca està present en una gran quantitat de mercats (països i regions) i la Web ha de ser suficientment general com per no haver de fer desenvolupaments específics i suficientment flexible en les seves particularitats.

El catàleg de productes de Roca no és uniforme en tots els mercats. La solució ha de permetre la classificació dels productes per mercat així com en el seu idioma.

Incloure un motor de cerca avançat que sigui capaç de seleccionar productes a partir de les seves característiques particulars tipificades així com una cerca textual genèrica.

Solució

Desenvolupament d’un motor de cerques implementat en Java EE. S’ha utilitzat IBM WebSphere com a Application Server i Oracle com a base de dades. Els processos auxiliars per a la concentració de dades s’han implementat amb Java.

Per a l’ús del framework d’infrastructura s’ha utilitzat Spring i per a la persistència Hibernate, permetent la construcció d’entorns de desenvolupament lleugers (Tomcat i MySql) sense comprometre la funcionalitat i compatibilitat final amb els productes en producció.

Aquests entorns han incrementat el grau d’independència en els desenvolupadors i, com a conseqüència d’aquesta independència, també s’ha incrementat la velocitat de desenvolupament.