Aplicació nativa Android per facilitar la traçabilitat de dispositius electrònics

Context

Per entendre el procés de creació de l’App Electronic Reuse és important entendre el projecte Electronic reuse, impulsat per Pangea, que consisteix en el desenvolupament de tecnologies per facilitar la reutilització de dispositius electrònics. El projecte no només promou la reparació i la reutilització, sinó també la despesa zero i l’economia circular, de manera que contribueix a l’ús de la tecnologia d’una manera més justa amb les persones i respectuosa amb el medi ambient.

Les entitats d’economia circular fan de pont entre qui es vol desfer d’equipament electrònic i organitzacions socials, sense ànim de lucre, que no tenen mitjans econòmics. D’aquesta manera s’aconsegueix un doble objectiu: ajudar a l’economia social i allargar el cicle de vida dels dispositius. Electronic reuse consensua els estàndards i el roadmap de desenvolupament, fa formació als membres de eReuse.org, ofereix un servei de traçabilitat als proveïdors, fa de blockchain agregant les dades i gestiona el fons comú de compensacions per al desenvolupament de tecnologia.

Repte

Un dels punts forts del projecte Electronic Reuse és la plataforma Device Hub: un sistema de gestió del cicle de vida circular dels dispositius electrònics. Electronic reuse presenta la necessitat de conèixer la traçabilitat dels dispositius gestionats des d’aquesta plataforma.

La traçabilitat és un factor clau per assegurar que Reuse contribueix al reciclatge. A més, serveix per avaluar com les marques i iniciatives que formen part del projecte minimitzen l’impacte mediambiental allargant la vida útil dels dispositius.

Solució

Amb l’objectiu de facilitar la traçabilitat de tots els dispositius electrònics que es gestionen des de la plataforma Device Hub del projecte eReuse, Jamgo ha creat l’App Electronic Reuse, una aplicació nativa per a dispositius Android (compatible des de la versió Android 2.3.3 fins a les últimes versions d’Android 6). A més, seguint la filosofia OpenSource, el codi font aquesta App nativa Android està disponible a GitHub.

L’app cobreix les següents necessitats:

– Fàcil creació de noves àrees geolocalitzades, on es poden transferir o reciclar dispositius electrònics.

– Cada operació de lliurament / recepció / reciclatge està geolocalitzada usant el mateix sistema de localització del dispositiu Android (GPS o connexió a internet)

– Cada dispositiu electrònic disposa d’un codi QR que l’identifica per poder treballar amb ell. Des de la APP, s’escaneja aquesta codi, s’identifica cada dispositiu i es comunica amb la plataforma DeviceHub per informar de la seva reutilització o reciclatge.

Tecnologies

– Android Nadiu

– Spring Android Rest Template

– Google Play Services (maps & Geolocation)

– ZXing: open-source barcode image processing

– GitHub

 

client: Universitat Politècnica de Catalunya

any: 2016

http://www.ereuse.org/ca/device-hub-app/

serveis relacionats:

Software a mida

Desenvolupament web i app

signatura:

Martín Deluca (Soci i Arquitecte Java EE )