Donar a les persones la propietat de les seves dades personals.

Context

DECODE és un projecte multidisciplinari de la UE que respon a les preocupacions de la gent sobre la pèrdua de control de la seva informació personal a internet. La capacitat d’accedir, controlar i utilitzar dades personals s’ha convertit en un mitjà pel qual les empreses d’internet obtenen beneficis.

Infraestructura
DECODE és una plataforma descentralitzada, que millora la privacitat i preserva els drets de les persones tornant-los la sobirania sobre les seves dades, alhora que facilita l’exercici d’aquests drets. ofereix

– Sistema operatiu DECODE
– Nodes distribuïts DECODE
– Gestió de dades personals i comuns DECODE
– Tecnologia de registre distribuït DECODE i plataforma de contractes intel·ligents.

DECODE ofereix una àmplia gamma de funcionalitats i les seves eines estan obertes a l’abast de tothom, des de la ciutadania als governs municipals i l’emprenedoria digital. DECODE permet:

– Privacitat per disseny
– Participació anònima però autentificada en plataformes d’internet
– Control granular de l’intercanvi de dades amb les comunitats
– Emmagatzematge i compartició de dades xifrades, incloses les dades de IOT.

L’aplicació DECODE App (iOS, Android) desenvolupada pel nostre equip tècnic s’ha utilitzat en un pilot del projecte (Democràcia Digital i Dades Comunues _ DDDC) realitzat a Barcelona. El pilot ha provat amb èxit la tecnologia i demostrat el valor social més ampli que comporta el fet que els individus tinguin el control de les seves dades personals i els mitjans per compartir-los de manera diferent.

Democràcia Digital i Dades Comunes (DDDC)
El projecte pilot ha obert un procés deliberatiu i participatiu sobre la política i l’economia de les dades, i sobre com constituir un procomú de dades local partint dels resultats del mateix. Aquesta prova pilot ha comptat amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona i del projecte de programari de democràcia digital Decidim.org. La nova plataforma DDDC integra un nou mòdul de DECODE que permet signar peticions ciutadanes electròniques de forma anònima, alhora que es compleixen els requisits d’autenticació. Aquest nou sistema de peticions ciutadanes ofereix a les persones participants un major control de les seves dades, millora la privacitat a través de la DECODE App, permet compartir i visualitzar dades a través de l’eina BCNOW i incrementa la transparència i la fiabilitat a través del registre distribuït de DECODE.

Solució

L’aplicació de DECODE està totalment documentada i disponible en Github, i el projecte col·labora amb programadors, desenvolupadors i innovadors socials per provar la tecnologia en altres àrees.

L’aplicació està desenvolupada amb les següents tecnologies:
– React Native com a framework de base que permet mantenir majoritàriament un sol codi font per les dues plataformes iOS i Android.
– Redux com a gestor de l’estat de l’aplicació
– Zenroom (desenvolupat per dyne.org, partner del projecte) és la llibreria criptogràfica amb què s’executen els contractes inteligents en el dispositiu
– Chainspace, la blockchain on s’enregistren les accions auditables com signar una petició
– GraphQL per obtenir dades de les peticions a signar que es troben en la plataforma Decidim Barcelona
– QR encoding per accedir als resultats d’una petició que es troben a la plataforma BarcelonaNow mitjançant un panell de control personalitzat.

client: IMI | Institut Municipal d'Informàtica - Ajuntament Barcelona

any: 2019

https://decodeproject.eu

serveis relacionats:

Desenvolupament web i app

Software a mida

signatura: