Com finalitzar amb èxit un projecte tecnològic?

Pensar en l’estratègia de comunicació i plasmar­la en una maqueta o prototip. D’aquesta manera, el client pot entendre les línies bàsiques del producte final d’una forma àgil i coherent.

Es tracta de la millor eina de creixement durant la vida del projecte.

  • Information Architecture. 
  • Prototyping.